სოც.მედიის პაკეტი

  • წარმატებული კომპანია
  • ლიდერი ბაზარზე
  • გაზრდილი გაყიდვები
  • კმაყოფილი მომხმარებელი

სოც.მედიის შესახებ

სოც. მედია არის დიალოგი, კომუნიკაცია და დაკავშირება აურიტორიასთან და მათთან ურთიერთობების შენება. 

პირველ ეტაპზე ჩვენ შევისწავლით თქვენს ბიზნეს საქმიანობას და მომხმარებელს, თქვენთან ერთად დავსახავთ მიზნებს, რომელთა განსახორციელებლად შევადგენთ სარეკლამო კამპანიების გეგმას. ამ ეტაპზე განისაზღვრება მიზნობრივი მომხმარებელი, Facebook რეკლამის ბიუჯეტი და ციფრობრივი მონაცემი მოსალოდნელი შედეგების თაობაზე.

ჩვენ შეგიქმნით ორიგინალური დიზაინისა და კონტენტის მქონე რეკლამას, რომელიც გათვლილი იქნება თქვენს მიზნობრივ მომხმარებლებზე. რეკლამები იქნება განსხვავებული და ორიგინალური, რაც მეტად მოიზიდავს პოტენციურ მომხმარებელს.

რეკლამის შექმნისას შეგვიძლია მივუთითოთ თუ რა ასაკის, სქესის, ინტერესების და ა.შ მომხმარებლისთვისაა განკუთვნუილი რეკლამა. ბუნებრივია, რაც უფრო ზუსტად იქნება შერჩეული აუდიტორია, მეტია შესაძლებლობა რეკლამამ ადვილად მიაღწიოს მისთვის სასურველ მომხარებლამდე. რეკლამიდან შესაძლებელია მომხარებლის გადაყვანა უშუალოდ თქვენს ვებ-გვერდზე ან უფრო მომგებიან შემთხვევაში, მოიწონოს თქვენი ოფიციალური  Facebook გვერდი.

Facebook  კამპანიის მართვისას ჩვენ ყოველდღიურად ვცდილობთ ტექსტსა და დიზაინში შევიტანოთ ისეთი ცვლილებები, რომელიც რეკლამას უფრო საინტერესოს გახდის, რაც ბუნებრივია მისი ეფექტურობის ზრდაზეც იმოქმედებს.

ჩვენი გუნდი ყოველდღიურად დააკვირდება კამპანიის მსვლელობას, ცვლილებებს შეიტანს შერჩეული მიზნობრივი ჯგუფის ქცევების მიხედვით და მაქსიმალურად მოარგებს თქვენთვის სასურველ ყოველდღიურ ბიუჯეტს.

Facebook რეკლამის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია შედეგების მონიტორინგი და ანალიზი, კერძოდ ჩვენ მოგაწვდით ფეისბუქ რეკლამის შედეგებს (რეპორტს) ყოველი თვის მიხედვით, რომელშიც დეტალურად იქნება ასახული კონკრეტული სარეკლამო კამპანიების შედეგები.

აღნიშნული რეპორტის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება სარეკლამო კამპანიის შეფასება გასული პერიოდის მიხედვით, ხოლო შეფასების შედეგად სარეკლამო კამპანიის მსვლელობის კორექტირება, რაც განაპირობებს ფეისბუქ სარეკლამო კამპანიის უფრო მეტად ეფექტიანად განხორციელებას.

რაოდენობრივი კვლევით „სოციალური მედიის განვითარების ტენდენციებზე საქართველოში“, რომელიც ჩატარდა ინტერნეტ- მომხმარებლების სეგმენტზე (კვლევა მიმდინარეობდა საქართველოს 7 დიდ ქალაქში – თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, რუსთავი, გორი და თელავი) გაირკვა, რომ საქართველოში ბოლო ორი წლის მანძილზე აშკარად შეინიშნება სოციალური ქსელების როლის გააქტიურება. 

ჩვენ გთავაზობთ

სოციალური მედიის პაკეტს

მედია სივრცე

უმაღლესი ხარისხის რეკლამა

გაზარდე გაყიდვები

ჩვენი დახმარებით

წარმატება მარტივია

გახდი წარმატებული ჩვენთან

60%

საქართველოს
მოსახლეობის

40%

უცხოეთის
მოსახლეობის

#აირჩიეარტსფეისი

ჩვენ ვიმუშავებთ თქვენთვის, ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი კომპანია იქნება წარმატებული ბაზარზე, ჩვენი სოც.მედიის პაკეტები გათვლილია მომხმარებელზე. ჩვენ შევარჩევთ თქვენთან ერთად კონკრეტულ სეგმენტს ავაგებთ გეგმას თუ როგორ დავიწყოთ სოც.მედიის ამუშავება კომპანიაში თითოეული მომხმარებლის სქესის,ასაკის,ინტერესების,ლოკაციის მიხედვით.