სპორტული მედიცინა და ბიოლოგია

“სპორტული მედიცინა და ბიოლოგია” ცენტრი,რომელიც წარმოადგენს, პირველად საქართველოში ორთოპედ-ტრავმატოლოგიისა და რეაბილიტაციის ერთობლივ კომპლექსს. უმაღლესი კვალიფიკაციის წამყვანი სპეციალისტები: ორთოპედ-ტრავმატოლოგები, ვერტებროლოგები და რეაბილიტოლოგები, რომელთა მუშაობა გუნდურ პრინციპებზეა აგებული.

ერთ სივრცეში მკურნალობის დაგეგმვა და მართვა აღდგენითი მედიცინის თანამედროვე მეთოდებით.