ელექტრონული კომერცია

ელექტრონული კომერცია არის პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციისა და გაყიდვის ციფრული გზა ინტერნეტის საშუალებით. აღნიშნული პროდუქტი კომპანიის განვითარებისთვის ყველაზე ეფექტური გზაა დღეს-დღეისობით. კომპანიების უმეტესობა არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებს კონკრეტული ბიუჯეტიდან გამომდინარე. ამგვარად, ელექტრონული კომერციის შექმნის პროცედურა რთული და მზარდი კონკურენტუნარიანია და მოითხოვს დიდ და გრძელვადიან ინვესტიციას, რათა ის სათანადოდ ფუნქციონირდეს, განავითაროს თქვენი კომპანია მაღალ კონკურენტუნარიან ონლაინ ბაზარზე და გაზარდოს კომპანიის მოგება და შემოსავალი. ჩვენი გუნდი მომხმარებელთა საჭიროებებისა და მოთხოვნების შესაბამისად უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ელექტრონული კომერციის შექმნას ინოვაციური დიზაინის, სტრატეგიისა და სტრატეგიული განვითარების გზით. ჩვენს გუნდს აქვს უდიდესი გამოცდილება, უნარები და კვალიფიკაცია, რომელიც საჭიროა თქვენი კომპანიისთვის ელექტრონული კომერციის წარმატებული პროექტის შესაქმნელად.

ჩვენი გუნდი სტრატეგიულად მუშაობს თქვენი პროექტის განვითარებისთვის:

მოთხოვნების ანალიზი

01

Პროექტის დაგეგმვა

02

დიზაინი & განვითარება

03

ტესტირება,ტრენინგი

04

ხარისხის მასტერკლასი

კომპანია მუდმივად მზადაა აჩვენოს თავისი შესაძლებლობები, მიიღოს ყოველი ახალი გამოწვევა და გაუმკლავდეს მას უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

javascript

html

css

java

wordpress

larvel

react js

react native

kotlin

swift

node js

python

Django

MySQL