#დასრულებული პროექტი

Attipas

კლიენტი

Attipas Georgia

სერვისი

Web development, Ecommerce

პროექტის Url

https://attipas.ge/
Attipas Attipas Attipas

გამოყენებული ტექნოლოგია

Php, Mysql, Wordpress, Bootstrap, Jquery

პროექტის აღწერა

ფეხსაცმელი შექმნილია სამხრეთ კორეაში. მისი წარმოება დაფუძნებულია შვიდ წლიან კლვევასა და მომზადებაზე, რომელიც ტარდებოდა სეულის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოტორული განვითარების ცენტრში. მისი დიზაინი დაფუძნებულია მოზარდის სიარულის კინეტიკურ და ფიზიო-დინამიურ კვლევებზე.