#დასრულებული პროექტი

Bripa

კლიენტი

Bripa

სერვისი

Web development

პროექტის Url

https://www.bripa.ge/
Bripa Bripa Bripa

გამოყენებული ტექნოლოგია

Php,Laravel/Bootstrap/JQuery

პროექტის აღწერა

ბრიპა დაფუძნდა 2018 წლის 2 ნოემბერს. მისი დამფუძნებლები არიან გამოცდილი გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსები, რომელთა ძალისხმევით და მონაწილეობით საქართველოში დაიწყო გადახდისუუნარობის სამართლის რეფორმა და დაიწერა ახალი კანონპროექტი „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“. გადახდისუუნარობის სისტემა მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის, ასევე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისათვის. სწრაფი და ხელმისაწვდომი გადახდისუუნარობის პროცედურები ხელს უწყობს ბიზნესის უწყვეტობას და ზრდის კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების პროცენტულობას.