#დასრულებული პროექტი

Mental Hub

კლიენტი

მენტალ ჰაბი

სერვისი

Web development

პროექტის Url

https://mentalhub.ge/
Mental Hub Mental Hub Mental Hub

გამოყენებული ტექნოლოგია

Php, Mysql, Wordpress, Jquery

პროექტის აღწერა

გუნდის წევრები მუშაობენ როგორც ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პაციენტებთან - თერაპიული და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კუთხით, ასევე ახორციელებენ ფსიქოლოგიურ ვორქშოპებს და ჩართულნი არიან აკადემიურ საქმიანობაში